І. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ

1. Правила поведінки ліцеїстів базуються на законах України, постановах Міністерства освіти та науки України та органів місцевого самоврядування, Статуті ліцею.

2. Ліцеїст приходить в Ліцей за 15-20 хвилин до початку занять, чистий і охайний, займає своє робоче місце з першим дзвінком, готує все необхідне навчальне приладдя до майбутнього уроку.

3. Не можна приносити на територію Ліцею з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом зброю, зокрема ножі, вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої, сигарети, наркотики і інші одурманюючи засоби і отрути, а також токсичні речовини і таблетки.

4. Забороняється вживання непристойних виразів і жестів.

5. Не можна без дозволу педагогів або медичної сестри (за узгодженням з батьками) йти з Ліцею та її території в урочний час.

6. У разі пропуску занять до 3-х днів Ліцеїст зобов’язаний пред’явити класному керівнику довідку або записку від батьків (осіб, які їх заміняють) про причину відсутності на заняттях. У разі пропуску більше трьох днів Ліцеїст зобов’язаний представити довідку з медичної установи.

7. Ліцеїст Ліцею повинен проявляти пошану до старших, піклуватися про молодших. Ліцеїсти поступаються дорогою дорослим, старші – молодшим, хлопчики – дівчаткам.

8. Поза Ліцеєм ліцеїсти поводяться скрізь і усюди так, щоб не принизити свою честь і гідність, не заплямувати добре ім’я Ліцею.

9. Ліцеїсти бережуть майно Ліцею, акуратно ставляться як до свого, так і до чужого майна, дотримуються чистоти і порядку на території Ліцею.

10. До ліцеїстів, які привласнили чужі речі, застосовуються дисциплінарні стягнення. У разі спричинення збитку чужому майну, батьки ліцеїстів, які заподіяли збиток, несуть матеріальну відповідальність.

11. Ліцеїсти, які знайшли втрачені або забуті, на їх думку, речі, належить здати черговому, який знаходиться на першому поверсі Ліцею, черговому вчителю, куратору або адміністрації.

12. Фізична конфронтація, залякування і знущання над людиною або твариною є неприпустимими формами поведінки Ліцеїстів у Ліцеї та за її межами.

13. Не дозволяється жувати гумку, користуватися плеєром і мобільним телефоном на уроках.

14. Ліцеїст зобов’язаний виконувати домашні завдання в терміни, встановлені шкільною програмою.

ІІ. ПОВЕДІНКА НА УРОКАХ

1. Ліцеїсти входять до класу за дзвоником. Запізнюватися на уроки без поважних причин заборонено.

2. Під час уроку не можна ходити по класу без дозволу вчителя, голосно розмовляти, кричати, відволікатися самому і відволікати інших товаришів від занять розмовами, іграми і іншими справами, що не стосуються уроку.

3. Ліцеїст на уроці зобов’язаний виконувати всі вимоги вчителя.

4. Під час відповіді на запитання вчителя Ліцеїст повинен відповідати голосно, виразно, зрозуміло.

5. Якщо Ліцеїст хоче поставити питання вчителеві або відповісти на питання вчителя, він піднімає руку.

6. На уроці Ліцеїст має право ставити питання вчителеві, якщо не зрозумів матеріал під час пояснення.

7. На уроки фізичної культури Ліцеїсти приходять  у спортивній формі та спортивному взутті. Без дозволу вчителя в спортивний зал учням   входити забороняється. Ліцеїсти, звільнені від занять фізкультурою, обов’язково присутні в залі.

8. Ліцеїст має право в коректній формі обстоювати свій погляд і свої переконання при обговоренні різних спірних і неоднозначних питань, які стосуються теми уроку.

9. Ліцеїсти зобов’язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час уроків, так і після їх закінчення.

ІІІ. ПОВЕДІНКА ЛІЦЕЇСТІВ ДО ПОЧАТКУ, НА ПЕРЕРВАХ І ПІСЛЯ УРОКІВ

1. Під час перерви Ліцеїст зобов’язаний:

  • підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці;
  • вийти з класу, якщо попросить вчитель;
  • Ліцеїсти на перервах знаходяться на своєму поверсі;
  • підкорятися вимогам чергового вчителя по поверху;
  • при зустрічі з вчителями, батьками, дорослими відвідувачами Ліцею Ліцеїсти вітаються і звільняють дорогу;
  • по сходах, коридорах ходити тільки по правій стороні;
  • забороняється вживати непристойні вирази і жести, шуміти, заважати відпочивати іншим.

2. Під час перерв учням категорично забороняється залишати шкільну будівлю задля збереження життя та здоров’я та з метою уникнення випадків травматизму серед Ліцеїстів.

3. Під час перерв забороняється бігати по Ліцею,по сходах, грати в м’яча у класі, коридорах та інших місцях, не пристосованих для ігор.

4. Під час перерв забороняється штовхати один одного, гратися в небезпечні ігри, кидатися портфелями і іншими предметами і застосовувати фізичну силу.

5. В Ліцеї та на його території категорично забороняється тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв.

IV. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ ЛІЦЕЇСТІВ

1. У Ліцей Ліцеїсти повинні приходити в одязі, який відповідає перебуванню дитини у суспільних місцях.

2. Одяг повинен відповідати зросту, виражати пошану господаря до самого себе і суспільства.

3. Не можна зловживати косметикою і носити багато прикрас на заняття.

4. Спортивний одяг, призначений для уроків фізкультури, на інших уроках недоречний.

5. Знаходитися в Ліцеї у верхньому одязі без особливих на те причин не дозволяється.

6. На урочисті загальношкільні заходи Ліцеїсти приходять у святковій формі.

7. На вечори, концерти Ліцеїсти вибирають одяг за рекомендацією батьків і на свій розсуд.