Біохімічні технології

БІОХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Отримання базових теоретичних знань і практичних навичок в області сучасних біотехнологій і хімії. При виконанні практичних робіт з біології учні опанують методи мікроскопічних та мікрохімічних досліджень різних організмів, зокрема приготування фіксованих препаратів та препаратів живих клітин; досліджують ультраструктуру рослинних та тваринних клітин; засвоюють поняття про клітинну інженерію; навчаються культивувати аеробні і анаеробні мікроорганізми в лабораторних умовах.  Девіз уроків хімії: “Навчання – через експеримент”. Уроки хімії спрямовані на розвиток експериментальних умінь, дослідницької проєктної діяльності учнів, формування ключових компетентностей.